Primaria Cernatesti

Judetul Buzau


Prima pagina contact sitemap
rotator

Comuna Cernatesti - Judetul Buzau

loc_com_cernatesti.gif Comuna Cernatesti cu cele opt sate ale sale, este asezata pe cursul mijlociu al  Vaii Slanicului, în lungul drumului judetean 203 k Buzau- Lopatari, la o  distanta de 15 Km de municipiul Buzau. Comuna de tip rasfirat, specifica zonelor  colinare, are o lungime în linia dreapta pe axul nord-sud de 9 km (pe sosea  - 10,7 km) iar între punctul cel mai estic si cel mai vestic de 5,5 Km.


           Este încadrata, la sud de satul Valea Putului din comuna Sapoca - la 45°  15' latitudine nordica  iar la nord se învecineaza cu satul zvorul Dulce,  comuna Beceni -- punctul cel mai nordic fiind marcat  de paralela de 45°20'  latitudine nordica. La vest se afla comunele Berca si Scortoasa, hotarul urmând cumpenele de ape ale Dealului Berca - Pâcle si ale Muchii Sapocii, delimitare  ce urmareste directia
meridianului de 26°43' iar spre est, hotarul se întinde  pâna la proprietatile comunelor Blajani si Posta Câlnnu, extremitatea  lui fiind pe directia meridianului de 26°48' longitudine estica.


 Cernatestiul  este asezat mai la vest cu 3°15' fata de meridianul axial al fusului orar  al Europei  rasaritene (30° long. E) ceea ce determina a ora locala sa fie  în întârziere cu 13 minute, iar distanta latitudinala nord-sud  face ca decalajul fenologic si diferentierile topoclimatice sa fie reduse.


           Comuna Cernatesti se înscrie în arealul Subcarpatilor Curburii, la  contactul dintre Subcarpatii Buzaului si ai Vrancei.
            Deschiderea larga a Vaii Slanicului spre sud, dispunerea platourilor interfluviale  monoclinale  cu o usoara expozitie sud-estica, actiunea maselor de aer cald si uscat de tip föhn care coboara  Carpatii Curburii, atenuarea intensitatii Crivatului de catre  dealurile ce marginesc vatra satelor, creeaza posibilitatea aparitiei unor elemente  submediteraneene, a unor conditii prielnice culturii vitei-de-vie si
a desfasurarii  unei game diverse de activitati cu caracter antropic.


             In acest spatiu, se îmbina în chip armonios bogatiile câmpului  cu cele ale dealului, lanurile  de porumb si grâu îti dau mâna  cu viile, livezile si padurile, fapt ce a influentat pozitiv viata economica. Argumente istorice atesta locuirea acestui spatiu din vremuri îndepartate,  iar continuitatea este temeinic dovedita.


             Pe aici trecea un vechi drum comercial ce dadea Cernatestiului un caracter de  "dejugatoare",  un drum al lemnului si al sarii, al oilor si cerealelor,  al fructelor si al vinului care circulau între munte,   deal si câmpie. Acest drum vechi a fost corectat si modernizat, ceea ce asigura un trafic rutier  intens   cu produse agricole, marfuri industriale si persoane.

             Apropierea de municipiul Buzau si dezvoltarea social-economica a acestuia, a influentat  si viata oamenilor de aici, atât în sensul unui trai mai confortabil  cât si prin posibilitatile ce s-au oferit  tinerilor pentru continuarea studiilor  liceale si profesionale cât si persoanelor adulte prin ocuparea unor locuri  de munca